واحد دختران نوجوان حرم مطهر(معصومانه) در ایام ماه مبارک رمضان، با برگزاری ۲۲ حلقه قرآنی طوبی، پذیرای حدود ۵۰۰ نفر از دختران نوجوان ۱۲ الی ۱۷ ساله بود. این حلقه ها به همت کارگروه محتوایی و اجرایی واحد دختران نوجوان، شامل میزِ بازی های فکری، حل معماها و جداول و بیان داستان های قرآنی برگزار گردید. نگین سنگ متبرک حرم مطهر، فیش افطار تبرکی و جوایز نفیس دیگر، روزانه به قید قرعه تقدیم مخاطبین گردید. روز پنج شنبه(۲۳ فروردين)، در محفل دختران بهشتی، از مخاطبینی که بیشترین حضور را در حلقه های قرآنی طوبی داشته اند، تقدیر به عمل خواهد آمد.