تربیت جنسیتی کودک

سر فصل‌های آموزش
? تفاوت بین آموزش جنسی و تربیت جنسی
?ارائه مفاهیم اصلی درتربیت جنسی
?اهداف ترببت جنسی
?نقش خانواده در ترببت جنسی
?زمان مناسب در تربیت جنسی
?آسیب ها در تربیت جنسی

شرایط شرکت در دوره:
زمان کارگاه: شنبه ۲۰ خرداد ماه
۱. هزینه کارگاه ۳۰ هزار تومان می باشد
۲. بعد از کارگاه زمان برای پرسش وپاسخ و مشاوره محسوب می‌شود.
۳. هزینه دوره در صورت انصراف پس داده نمی شود.
۴. قبل شروع ثبت نام، از کارت عابر بانکی که دارای رمز دوم یا پویا می باشد، استفاده نمایید.

من دیگه بزرگ شدم مامان

در کارگاه نه به پوشک و شیر به کمک مادران خوشفکر و دغدغه مند آمدیم تا با ارائه تدابیر لازم و ایجاد آمادگی های کلیدی گذران این دوره را آسان تر و مطمئن‌تر سازیم. این کارگاه برای مادران است که تصور می‌کنند خودشان و کودکشان آمادگی خداحافظی با پوشک را دارند.

سر فصل‌های آموزش
?اگر نمیدانید آیا کودکتان آمادگی از پوشک گرفتن را دارد یا نه؟
?اگر نگرانید رفتاری اشتباه انجام دهید و از پوشک گرفتن کودکتان مشکل ساز شود؟
?گر میخواهید مراحل درست از پوشک گرفتن را بدانید؟
دراین کارگاه دوساعته مفید درحرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها شرکت کنید

شرایط شرکت در کارگاه:
زمان کارگاه: ۳ خرداد ساعت ۱۰ الی ۱۲
۱. هزینه کارگاه ۲۰ هزار تومان می باشد
۲. بعد از کارگاه زمان برای پرسش وپاسخ و مشاوره محسوب می‌شود.
۳. هزینه دوره در صورت انصراف پس داده نمی شود.
۴. قبل شروع ثبت نام، از کارت عابر بانکی که دارای رمز دوم یا پویا می باشد، استفاده نمایید.