در محفل ۱ آذر مشکات الکریمه با حضور خانم دکتر فاطمه حیدری کارشناس ارشد مشاوره و دکترای رسانه از سلسله مباحث خودآگاهی با موضوعات جذاب
۱.آیا اهدافم را درست نوشته ام؟
۲.آیا جمله می خواهم دخترموفقی شوم، هدف است؟
۳.چطور گام های بعدی را در زندگی تشخیص دهم؟
۴.محدویت های من چه چیزهایی هستند؟
۵.چرا هربار برنامه ریزی های من شکست میخورد؟
۶.خودشناسی مقدمه انتخاب هدف است، یعنی چه؟
در شبستان حضرت زهرا علیها السلام با حضور پر شور دختران و بانوان ۱۸ تا ۳۰ برگزار شد.