جهت آشنایی با بخش های مختلف اداره فرهنگی خواهران

۱. بازدید از سایت آستان مهر حرم حضرت معصومه علیها السلام
۲. اطلاع رسانی از برنامه های بانوان عضو کانال آستان مهر در پیام رسان ایتا
۳. اطلاع رسانی از برنامه های دختران نوجوان عضو کانال معصومانه در پیام رسان ایتا