دخترای عزیزم
اگر دوست دارید یه هدیه زیبا و خوب? به عمو قاسم? بدین
همین الان هر تعداد صلواتی که میتونید به عمو قاسم هدیه کنید??