دانش آموز نازنین! سلام
امیدواریم بتونیم با هم دیگه شگفتانه ای برای معلم ها بسازیم
تا شاید ذره ای از زحمات شون رو جبران کرده باشیم.
اگر از حضور معلمی که برا دعوت به محفل حرم انتخابش کردی و همچنین حضور خودت
در مراسم روز پنج شنبه(۱۳ اردیبهشت) مطمئن هستی، وارد صفحه بعد شو و ثبت نام کن
بعد از ثبت نام در سایت، دعوت رسمـی از معلمـــان گرامــــی، از طرف رواق نوجــــــــوان
انجام خواهد شد.هر دختر عزیزی که معلمی رو ثبت نام میکنه، باید روز مراسم
حضور داشته باشه و به منظور قدردانی از زحمات ایشان، شاخه گلی رو تهیه کنه
و به همراه داشته باشه