اداره فرهنگی خواهران با دعوت از خادمین خطاط در حال آماده سازی تراکت های برای اسقبال بی نظیر مردم قم در مراسم تشیع خادم الرضا و همراهان پاکش، می باشد.