ویژه برنامه قرآنیِ محفل دختران بهشتی با عنوان محیصا، ۴ نوبت(روزهای پنج شنبه)، در ایام ماه مبارک رمضان، ویژه ی دختران نوجوان ۱۲ الی ۱۷ ساله برگزار گردید. این برنامه با هدف تدبر در قران، دارای شیوه ای منحصر بفرد(تدوین شده توسط کارگروه محتوایی واحد دختران نوجوان) و اجرایی متفاوت بود و در هربرنامه، ضمن برگزاری مسابقه از محتوای محفل، دختران نوجوان مهمان افطاری کریمانه بودند. محفل دختران بهشتی، عصر روزهای پنجشنبه برای تمامی دختران نوجوان ۱۲ الی ۱۷ سال، با برنامه های جذاب، توسط خادمیاران محله ها، برگزار میشود.