(گزارش تصویری )
حضور پرشور شش هزار دانشجوی دختر از سراسر کشور در حرم بانوی کرامت.
عکاس: خانم سیده مصور فتاحی