غرفه تبرک خانه در نمایشگاه دختران بهشتی به همت شبکه خادمیاران نوجوان که در ۱۰ گروه محله ای تقسیم بندی شده اند، پشتیبانی گردید، که به صورت روزانه خادمیاران هر محله تهیه، بسته بندی و توزیع آن روز به عهده داشتند.

فعالیت غرفه تبرک خانه از دوشنبه ۱ آبان آغاز شد و تا جمعه ۵ آبان ادامه داشت و بیش از ۶۰۰۰ هزار انواع ساندیچ و میان وعده و متبرکات فاطمی (نبات و نمک)در میان بازدید کنندگان نمایشگاه توزیع شده است.

مسئول غرفه تبرک خانه افزود: چای و انواع دمنوش ها،کیک، شیرینی در این غرفه توزیع کرده‌اند.