لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:
این فرم نظرسنجی، جهت بهبود برگزاری کارگاه ها تهیه شده و از شما فراگیر محترم خواهشمندست در تکمیل آن دقت لازم را داشته باشید. تکمیل فرم نظرسنجی برای افرادی که مایل به دریافت گواهینامه هستند، ضروری می باشد.
_تکمیل مشخصاتی مانند سن و تحصيلات توسط شما، باعث بهره‌برداری هرچه دقیق تر از نتایج این نظرسنجی خواهد شد، اما اطلاعات شما کاملا محرمانه محفوظ خواهد ماند