نوجوان عزیز سلام به صفحه ثبت نام کانون‌های تخصصی رواق معصومانه خوش آمدید.
به مدد حضرت معصومه علیها السلام،
فرآیند جذب کانون های تخصصی به شرح زیر می باشد:
۱_ ثبت نام در فراخوان
۲_ قبولی در آزمون ورودی دوره های آموزشی
۳_ شرکت در کلاس های آموزشی
۴_ قبولی در آزمون پایانی دوره آموزشی
۵_ عضویت در کانون های تخصصی
۶_ خدمت افتخاری تخصصی در امور فرهنگی خواهران حرم مطهر به ویژه رواق معصومانه

کانون نمایش

کانون عکاسی با موبایل

کانون اموزش فتوشاپ

کانون تصویرگری

کانون اجرا و گویندگی

کانون فیلم برداری و تدوین

کانون خبر و جذب و تبلیغ

تولید محتوا با موبایل

کانون نمایش

کانون عکاسی با موبایل

کانون فتوشاپ مقدماتی

کانون تصویرگری

کانون اجرا و گویندگی

کانون فیلم برداری و تدوین با موبایل

کانون خبر و
جذب و تبلیغ

کانون تولید محتوا با موبایل